Diskusní fórum ČVUT

Vítejte v diskusním fóru ČVUT! Diskutujme aktuální otázky života na ČVUT. Pro přístup do diskuse se prosím přihlašte. Případné náměty a doplnění přivítáme.

Nejste přihlášen.

Přihlašte se prosím Vaším primárním uživatelským jménem a heslem (viz. Usermap).

#26 2017-10-17 19:18:28

Tvrdík, Pavel, prof. Ing., CSc.
Uživatel
Registrovaný: 2017-03-30
Příspěvky: 3

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

nemeclen psal:

Dobrý den, dovolte mi dotaz na pana profesora Tvrdíka ohledně situace Ústřední knihovny ČVUT.

Pane profesore, ve své vizi podporujete realizaci sloučení fondů a služeb Ústřední knihovny ČVUT s NTK. Bylo ČVUT s tímto projektem integrace a jejích podmínkách seznámeno?

Dobrý den, paní Němečková,

Pokud je mi známo, předchozí vedení ČVUT zatím o sloučení fondů ÚK ČVUT s NTK a integraci služeb seriózně nejednala a nevím o žádném projektu, kde by  takové řešení bylo analyzováno a připraveno. Taková analýza samozřejmě musí být nejprve provedena. Proto to mám v programu.

nemeclen psal:

Jak velká bude finanční úspora oproti současnému stavu?
Pan docent Petráček ve své prezentaci zmínil nevýhodnost outsourcování služeb, které může ČVUT zajistit z vlastních zdrojů. Tento komentář se ovšem týkal konkrétního odboru rektorátu, nikoli přímo knihovny. Každopádně, domníváte se, že v případě knihovních služeb může být model outsourcingu části služeb od NTK úspěšný a finančně i organizačně pro ČVUT výhodný?

Děkuji mnohokrát za Váš názor.

Lenka Němečková
Ústřední knihovna ČVUT

Pan docent má ale na mysli jiný outsourcing, v případě ÚK+NTK se jedná pracovnice v registraci a výpůjční službě. Jsem přesvědčen, že tento projekt je realizovatelný do 1-2 let  a přinese pro ČVUT jak finanční úspory, tak zkvalitnění služeb, zvl. výpujčních. Nyní jsou nutné dvojí registrace, výpůjční doba NTK je širší. Konkrétní výši finančních úspor je samozřejmě nutné vyčíslit, ale to nebude problém. Až vyprší termíny současných licencí  pro používání elnických zdrojů, lze v dlouhodobém horizontu očekávat i zde úspory.

Offline

 

#27 2017-10-17 20:21:03

Tvrdík, Pavel, prof. Ing., CSc.
Uživatel
Registrovaný: 2017-03-30
Příspěvky: 3

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

schmijar psal:

Dotaz na všechny kandidáty na rektora ČVUT:

V důsledku výměny pozemků mezi ČVUT  a  Magistrátem  Hl.m.  Prahy přišel ÚTVS v místě dlouhodobě plánovaných rozsáhlých sportovišť o značnou část pozemků Na Kotlářce. Z původních plánů zůstalo pouze tenisové hřiště se zázemím a sezónní přetlakovou halou, vybudované z aktivity a prostředků ÚTVS, bez možnosti dalšího rozvoje v této oblasti.

Podle všeobecné shody o kompenzaci rozvoje ÚTVS mezi vedením ČVUT, AS, SÚZ a ÚTVS, zrekonstruoval ÚTVS v letošním roce a za finanční podpory ČVUT, šatnové zázemí v budově č. 11 areálu studentských kolejí na Strahově. Po dvouletém úsilí, právě v těchto dnech, získal stavební povolení na stavbu víceúčelového hřiště, se sezónní přetlakovou halou, v místě současného zchátralého a proto neužívaného hřiště, před budovou č. 11. Sportoviště má sloužit výuce TV, ale i volnočasovým aktivitám studentů a zaměstnanců ČVUT a to celoročně.

Dotaz:
Podpoříte výstavbu tohoto nového sportoviště na Strahově v rámci zkvalitnění možností sportování v areálu kolejí na Strahově a dalšího rozvoje ÚTVS?

Děkuji za odpověď.

Jaroslav Schmid
Člen AS ČVUT

Určitě, zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb mám v programu a zlepšení podmínek pro sportování a volnočasové aktivity studentů na Strahově je neméně důležité. O této iniciativě jsem do teď nevěděl, díky za ni.

Pavel Tvrdík

Offline

 

#28 2017-10-17 23:18:58

Kohoutková, Alena, prof. Ing., CSc.
Uživatel
Registrovaný: 2006-05-17
Příspěvky: 2

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

2 otázky od prof. Hlaváče:
"Kandidáte na rektora ČVUT, dokončíte zbourání budovy C v areálu ČVUT na Karlově náměstí?".
Odpověď: Je to jistě i jedna z mých estetických priorit, ale má pořadí důležitosti, jako každý jiný stavební počin. Z hlediska stavebního komfortu a estetického působení je provizorní budova nevhodná a ohyzdná. Posloužila v dobách nedostatku jiných prostor. Zbourat ji není ovšem otázka prostého rozhodnutí ano či ne. I bourání vyžaduje nemalé finanční prostředky.  Není třeba lépe za ty peníze opravit jinou budovu, kde každý třetí týden dochází k havárii vodovodu nebo jiných zařízení, které ohrožují a ničí další majetek. Je třeba zvažovat a porovnávat důležitost takových rozhodnutí a zvolit řešení optimální z hlediska prospěchu celku.

"Kandidáte na rektora ČVUT, prosadíte, aby ve V3S části Hodnocení pracoviště bylo možné porovnávat všechny součásti ČVUT?"
Odpověď:  Hodnocení kvality výzkumu a vývoje bude jistě velmi důležitou činností v nejbližším období života univerzity. Proč tedy nevyužít zpětné vazby tří součástí, které zmiňovaný systém využívají. Jistě se rády podělí o své zkušenosti i o názor, zda je takový systém využitelný pro všechny. Před rozšířením je třeba zjistit, zda je tento typ hodnocení  schopen pokrýt všechny směry našeho výzkumu, vývoje a inovací. Preferujeme soutěžení nebo harmonický rozvoj?

Otázka dr. Schmida
Podpoříte výstavbu tohoto nového sportoviště na Strahově v rámci zkvalitnění možností sportování v areálu kolejí na Strahově a dalšího rozvoje ÚTVS?

Odpověď: Má pořadí důležitosti, jako každý jiný stavební počin. Pokud tato akce byla v investičním plánu ČVUT se zajištěným financováním, jistě ji podpořím. Sama vím, jak je bolestné odkládání plánovaných akcí v investiční oblasti. Sport a pohyb má být samozřejmou součástí univerzitního života a je třeba je podporovat.

Offline

 

#29 2017-10-18 20:52:57

Bobková, Lenka, Ing.
Uživatel
Registrovaný: 2017-10-18
Příspěvky: 1

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Vážení kandidáti na rektora,
ve Vašich prezentacích zaznělo, že máte velký zájem o stálé zvyšování
prestiže ČVUT v různých oblastech včetně výzkumu. To nás velmi těší,
jako patentové zástupkyně pomáháme odbornými radami našim vynálezcům
právě při zhodnocování výsledků výzkumu a rády budeme nápomocné i
nadále. Publikace našich přihlášek vynálezů ve světových databázích k
prestiži ČVUT velmi přispívá.
Zajímá nás proto, jaké máte do budoucna plány v oblasti průmyslového
vlastnictví a jeho ochrany.
Lenka Bobková a Silvie Dokulilová

Offline

 

#30 2017-10-19 12:25:25

Pulc, Petr, Ing.
Uživatel
Registrovaný: 2009-09-13
Příspěvky: 3

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Dobrý den vážení kandidáti na rektora. Včera zaznělo z mnohých úst, že volnočasová aktivita organizovaná "studenty pro studenty" je z vašich stran vítaná a zvyšuje prestiž školy. Také byla pochválena přímo Studentská unie za organizaci těchto volnočasových aktivit.

Ponechme stranou, že aktuální situace mezi současným vedením ČVUT a Studentskou unií ČVUT není, podle mých informací, zcela nejlepší.

Moje otázka nechť je pak směřována na všechny kandidáty na rektora.

Jakou plánujete úroveň podpory studentských aktivit na kolejích SÚZ i mimo ně? Především by mne zajímala otázka podpory v následujících bodech:

Finanční:

- Jakou částkou plánujete naplnit Fond studentských projektů? A jakou tendenci byste rádi udrželi?

- Pokud je k činnosti studentské aktivity zapotřebí i (drobný) hmotný investiční majetek, podpořili byste nějakým systémovým způsobem jeho nákup? (Např. s tím, že by zůstal majetkem ČVUT?)

Strukturální:

- Dle Vašich vyjádření je nyní na ČVUT dostatek prostor. Je podle Vás reálné uvažovat o nabídnutí některých prostor Studentské unii a jejím klubům?

- Studentské aktivity mnohdy nezbytně potřebují přístup k síti Internet, což se ale v případě některých klubů nesídlících na kolejích SÚZ ukázalo jako značně problematické. Podpořili byste bližší integraci se Studentskou unií a aktualizaci Rámcové smlouvy v tomto směru?

Offline

 

#31 2017-10-19 14:13:08

Pulc, Petr, Ing.
Uživatel
Registrovaný: 2009-09-13
Příspěvky: 3

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Dobrý den, dovolím si ještě jeden, aktuální dotaz, převážně směřovaný na prof. Petra Konvalinku, kterého tímto prosím o odpověď.

Dejvický kampus obývá několik institucí.
Jaký vztah s nimi chcete udržovat? Konstruktivní nebo destruktivní?

Děkuji.

Offline

 

#32 2017-10-19 14:48:56

Kybic, Jan, prof. Dr. Ing.
Člen předsednictva AS ČVUT
Registrovaný: 2012-11-26
Příspěvky: 202

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017


Jan Kybic <kybic@fel.cvut.cz>                       tel. +420 2 2435 5721
http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic

Offline

 

#33 2017-10-23 23:08:00

Hanzálek, Zdeněk, prof. Dr. Ing.
Uživatel
Registrovaný: 2008-06-11
Příspěvky: 3

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Vážení kandidáti na rektora,
mám pro Vás následující otázky:
1) Je rektor nadřízen děkanovi nebo děkan rektorovi?
2) Pokud jejich nadřízenecký vztah není jednoznačně dán a pokud rektor s děkanem zastávají protichůdná stanoviska, podle kterého stanoviska se má řídit zaměstnanec?
3) Pokud je rektor nadřízen děkanovi, znamená to, že děkan musí uposlechnout rozhodnutí rektora i když s ním nesouhlasí?
4) Pokud je děkan nadřízen rektorovi, jsou zaměstnanci fakult nějak podřízeni rektorovi?

Děkuji

Offline

 

#34 2017-10-25 12:48:39

Konvalinka, Petr, prof. Ing., CSc., FEng
Uživatel
Registrovaný: 2006-05-15
Příspěvky: 5

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

K dotazu Dr. Jaroslava Schmidta:
Podporuji výstavbu sportoviště na Strahově. S AS ČVUT, který v roce 2014 rozhodoval o směně pozemků bylo domluveno a existuje na to usnesení AS ČVUT, že díky "ztrátě" pozemku na Kotlářce, najdeme prostor na Strahově, který by odpovídal potřebám ÚTVS i studentů. Podpořil jsem finančně projekt, který byl zpracován na toto sportoviště, byly zrekonstruovány šatny a sprchy na bloku 12 na Strahově a na jeře 2018 se začne s přípravou a dokončením sportoviště, které bude na zimu možné zakrýt přetlakovou halou. Potřebná povolení jsou k dispozici, prostředky ČVUT se souhlasem AS ČVUT budou uvolněny z Fondu rozvoje investičního majetku ČVUT.

Offline

 

#35 2017-10-25 12:53:26

Konvalinka, Petr, prof. Ing., CSc., FEng
Uživatel
Registrovaný: 2006-05-15
Příspěvky: 5

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

k dotazu Ing. Petra Pulce:
Byl jsem jedním z iniciátorů vytvoření konsorcia institucí, které se v kampusu Dejvice nacházejí. Podepsali jsme memorandum o spolupráci, které velmi úspěšně funguje. Konáme společné akce - Cross Campus, CampusFest a další, spolupracujeme na Festivalu vědy, Noci vědců a dalších aktivitách jako jsou přednášky a společenské akce. Nejsem destruktivní typ. Jsem člověk, který rád spojuje lidi a aktivity. A spolupráce v kampusu Dejvice mne velmi zajímá a těší. Mám radost z toho, jak spolupracujeme na úpravách veřejného prostoru a jak se dokážeme domluvit i na financování společných aktivit.

Offline

 

#36 2017-10-25 13:02:03

Konvalinka, Petr, prof. Ing., CSc., FEng
Uživatel
Registrovaný: 2006-05-15
Příspěvky: 5

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

k dotazům Ing. Petra Pulce:
Moje vztahy se Studentskou unií jsou na výborné úrovni. Jednáme s prezidentem Jozefem Šebákem pravidelně v záležitosti smlouvy mezi ČVUT a SU. Činnost SU podporuji jednak tím, že umožňuji její činnost v rámci SÚZ a dále příspěvkem na projekty z Fondu celoškolských aktivit. Vzhledem k tomu, že se jedná o jiný právní subjekt, nemůžeme podporu hradit z veřejných prostředků, ale pouze z prostředků doplňkové činnosti, a to ještě ze zisku z této činnost a tady je maximum možného 2 mil. Kči. V minulosti jsem podpořil činnost AVC na Strahově zakoupením digitální kamery a digitální střižny, dále také AVC pořizovalo na natáčení spotů s názvem ČVUToviny, které měly dobrý ohlas u studentů i zaměstnanců. Byl to pohled na události na ČVUT studentskýma očima.
Pokud jde o zapůjčení drobného hmotného majetku, nevidím v tom problém, místnosti SU poskytuje SÚZ a tady také necítím žádný problém. S prezidentem SU jsme se domluvili na tom, že sídlo SU bude v nové budově, Jugoslávských partyzánů 3 a že najdeme pro vedení SU důstojnou místnost, kde by mohla mít kancelář.

Offline

 

#37 2017-10-25 13:06:44

Konvalinka, Petr, prof. Ing., CSc., FEng
Uživatel
Registrovaný: 2006-05-15
Příspěvky: 5

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

k dotazům prof. Hanzálka:
1) Je rektor nadřízen děkanovi nebo děkan rektorovi?
Ve Statutu ČVUT, který byl platný od roku 1990 do letošního srpna byl bod, který říkal, že děkan je z titulu jmenování rektorem rektorovi podřízen. Děkani ale jednoznačně tento bod zpochybnili a žádali jeho vypuštění. V novém Statutu ČVUT již není

2) Pokud jejich nadřízenecký vztah není jednoznačně dán a pokud rektor s děkanem zastávají protichůdná stanoviska, podle kterého stanoviska se má řídit zaměstnanec?
Zaměstnanec se musí řídit pokyny děkana, protože děkan podle zákona o VŠ má pracovně právní pravomoc.

3) Pokud je rektor nadřízen děkanovi, znamená to, že děkan musí uposlechnout rozhodnutí rektora i když s ním nesouhlasí?
Pokud by to tak bylo a děkan by byl podřízen rektorovi, musel by děkan rektora poslechnout

4) Pokud je děkan nadřízen rektorovi, jsou zaměstnanci fakult nějak podřízeni rektorovi?
Děkan není nadřízen rektorovi.

Offline

 

#38 2017-10-31 10:33:05

Kybic, Jan, prof. Dr. Ing.
Člen předsednictva AS ČVUT
Registrovaný: 2012-11-26
Příspěvky: 202

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Vážení kolegové,
                          dovolte mi rychlou rekapitulaci výsledku volby kandidáta na rektora ČVUT z minulého týdne, byť jsem přesvědčen, že mnoho z vás volbu napjatě sledovalo.

V prvním kole získali kandidáti následující počty hlasů (pro stručnost neuvádím tituly): Kohoutková  7, Konvalinka 15, Pěchouček 7, Petráček 13, Tvrdík 3. Vypadl tedy prof. Tvrdík.

V druhém kole získali kandidáti následující počty hlasů: Kohoutková  6, Konvalinka 15, Pěchouček 11, Petráček 13. Vypadává prof. Kohoutková.

V třetím kole získali kandidáti následující počty hlasů: Konvalinka 16, Pěchouček 14, Petráček 15. Vypadává prof. Pěchouček. Všimněte si velmi těsného rozdílu počtu hlasů.

Ve čtvrtém kole získali kandidáti následující počty hlasů: Konvalinka  18, Petráček 22. 5 hlasů bylo neplatných.

V pátém kole získal doc. Petráček 23 hlasů, tedy těsnou nadpoloviční většinu, a byl zvolen kandidátem na rektora.

Novému budoucímu rektorovi, doc. Petráčkovi, přeji v jeho funkci mnoho úspěchů. Nebude to mít snadné.

Jan Kybic


Jan Kybic <kybic@fel.cvut.cz>                       tel. +420 2 2435 5721
http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic

Offline

 

#39 2017-11-01 16:42:46

Zemánek, Jiří, Ing., Ph.D.
Uživatel
Registrovaný: 2007-05-23
Příspěvky: 21

Re: Volba (kandidáta na) rektora ČVUT 2017

Pokud doc. Petráček hypoteticky hlasoval jako senátor pro sebe, tak byl jeho hlas dvakrát rozhodující.

Offline

 

Board footer

Diskusní fórum ČVUT
webmaster@cvut.cz

© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson